Банер
Банер

 - Книгата на астроложката на сайтът „България без граници” Станка Ангелова ни показва как да яхнем щастието през идващите 12 месеца.

Станка Ангелова повече от три десетилетия чертае съдбините на хората и на страната ни. За първи път събра в книга пророчества, психологически съвети и любопитни факти за годината на Коня през миналото столетие и как тя може да промени живота на обикновения човек, както и на държавите.

Продължава...

Участие на БТПП в работна група на Министерството на финансите

 Проведе се второ заседание на сформираната по предложение на Министерството на финансите работна група, която обсъжда мерките, заложени в последния вариант на Плана за действие за намаляване на административната тежест на бизнеса, повишаване на бюджетните приходи

 и подобряване дейността на приходните агенции.

БТПП представи своите предложения, които предварително бяха съгласувани с членовете на Палатата и които съответстват на приетите от УС на БТПП приоритети за подобряване на бизнес средата.

В рамките на заседанието бе дискутирана темата за единната платежна сметка и единното платежно нареждане. Дебата по темата ще продължи на следващото заседание, когато ще бъдат представени и обсъдени конкретни предложения за усъвършенстване на системата.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата