Банер
Побити камъни е туристическа атракция

Побити камъни е туристическа атракция, привличаща не само еколози и природолюбители, а и множество туристи. Намира се на 18 км западно от Варна и е един от най-невероятните природни феномени в България.

Уникалният скален пейзаж обединява 14 групи каменни колони, намиращи се между Белославското езеро и склоновете на Варненското плато. Представляват естествени каменни колоси с височина до 7 м височина, приличащи на руини от древен храм.
"Побити камъни" е природна забележителност с обща площ в наши дни 253,3 ха - първата, обявена в България през 1937 г. Няколко реда каменни колони създават впечатлението, че са сглобени от по два конуса, едва крепящи се на острите си върхове. Много атрактивна е и групата, изглеждаща като вкаменели животни и замръзнали водоскоци. Някои достигат в основата си до 12 метра. По-известните групи са: Слънчевска, Централна, Кариера, Дренака, Страшимировска, Тетерлика, Белославска, Голям връх, Авренска поляна. Имат цилиндрична, неправилна или конусовидна форма и са разположени сред пясъци, разпръснати в западния край на варненската низина. Пространствата между колоните са заети от сиво-жълти пясъци, върху които е развита предимно тревна растителност. Ширината на ивицата е около 5 км. Общото обемно пространство е 70 кв. км.
Побити камъни са геоложки образувания, някои на възраст от 50 млн. години. Според най-разпространената теория каменната гора край Варна се е образувала, когато местността е била част от морското дъно. През миоцена морските води нахлули по тия места и в продължение на хилядолетия морската стихия е извайвала причудливи форми. След оттеглянето й, неорганичните отлагания ерозирали, придобивайки днешните причудливи форми. Микробиално-карбонатни колони са изваяни от вълните.
Освен "Побити камъни" природна забележителност е растението твърдолистна песъчарка - световно застрашен вид. В района се срещат 114 вида птици и няколко вида защитени растения.