Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Компас Инвест предлага инвестиция във фонд „убежище от инфлацията“, без изискване за минимална сума

ДФ Компас Фъндс Селект-21 с нов инвестиционен фокус, подходящ за балансирани инвеститори. Управляващо дружество Компас Инвест промени инвестиционната структура на един от фондовете си - ДФ Компас Фъндс Селект-21, с цел да отговори на нуждата на българите от балансиран инвестиционен фонд, който да защитава средствата им от негативни икономически явления и инфлация.

В исторически план, симулирано* за 10 години назад, новото разпределение на инвестициите носи малко над 10% доходност годишно, при умерен риск, и е подходящо за балансираните инвеститори, които искат да пренасочат средствата си от депозити в банките в по-доходоносни инструменти. „Промяната на инвестиционният фокус е в отговор на нуждата от финансов инструмент, който да се противопоставя на темпа на инфлацията, от една страна; и от друга страна - да предлага умерено ниво на риск, за да бъде алтернатива за средствата от прекратените неизгодни за хората депозити в банките“, коментира Изпълнителния директор на дружеството Ивайло Ангарски. „Инвестиционната стратегия на фонда цели да предложи балансирана експозиция към акции и облигации чрез борсово търгувани фондове и други колективни инвестиционни схеми“, допълни той.
ДФ Компас Фъндс Селект-21 инвестира в най-големите и ликвидни борсово търгувани фондове (ETFs), които следват движенията на водещите индекси в САЩ и Европа на пазара на акции и облигации. Фондът дава лесна и удобна за хората възможност да инвестират в широко диверсифициран портфейл не само от гледна точка на класове активи, но и откъм географска експозиция и индустрии при по-ниски разходи. Чрез покупка на дялове в ДФ Компас Фъндс Селект-21 инвеститорите закупуват част от един общ балансиран портфейл, който дава експозиция към над 600 водещи световни компании от всички сектори на глобалната икономика, както и към над 2000 позиции в облигации с предимно инвестиционен кредитен рейтинг. По този начин притежателите на дялове от фонда получават достъп до глобалните финансови пазари при умерен риск и разходи.
Основна цел на Договорният фонд на Компас Инвест е да търси баланс между съхранение на стойността на спестяванията и потенциала за добра доходност, като предложи на своите клиенти по-добра възвръщаемост от депозити и други нискорискови колективни инвестиционни схеми. Професионален екип от фонд мениджъри управлява ДФ Компас Фъндс Селект-21 при постоянен мониторинг и управление на риска, като портфолиото на фонда се ребалансира периодично с цел да поддържа определеното съотношение между раличните класове активи.
ДФ Компас Фъндс Селект-21 има ниски разходи за покупка в размер на до 1%, които са включени в обявяваните цени за покупка на дялове, няма такси за инвеститора при обратно изкупуване, а печалбата от фонда не се облага с данъци. Покупка на дялове в ДФ Компас Фъндс Селект-21 може да се направи и дистанционно без да се налага да се посещава офис, като управляващото дружество не поставя изискване за минимална сума за инвестиция.
Управляващо дружество Компас Инвест е едно от водещите независими управляващи дружества в страната. Притежава пълен лиценз от Комисията за финансов надзор /КФН/ за извършване на дейност като управляващо дружество от 2007 г. Компас Инвест АД управлява над 140 млн. лева, инвестирани в 7 договорни фонда с различни инвестиционни стратегии и толерантност към риска, както и в диверсифицирани индивидуални клиентски портфейли от ценни книжа на международните капиталови пазари. УД Компас Инвест е отличавано многократно с престижни национални и международни инвестиционни награди, сред които „Най-добра инвестиционна компания“ на World Finance за 2018 и 2020 година; „Най-добро управляващо дружество“ за 2018 на Wealth&Finance Alternative Investment Awards, за 2020/21 на Corporate Live Wire Global Awards и на Acquisition International Worldwide Finance Awards. Управляваните от Компас Инвест договорни фондове последните 3 години оглавяват и заемат челни позиции в националните класации на взаимни фондове, а флагманът на дружеството – високодоходният договорен фонд Компас Глобъл Трендс е отличен за „Най-добър технологичен фонд от създаването му“ от Worldwide Finance Award 2020 и за „Най-добър фонд“ от Wealth&Finance Alternative Investment Awards 2018. Той оглавява класациите по доходност на българския пазар за 2020 година. Договорният фонд Компас Фъндс Селект-21 е номер 1 по доходност за 2020 година в категорията „Смесени балансирани фондове“ на в. Капитал и е на челно място в същата категория в класацията на „Моите пари“ за 2021 година.
Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: https://bit.ly/3DYyN9F . Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс. Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.Инвестирането в дялове на договорни фондове освен ползи носи и определени рискове като: ликвиден, оперативен, лихвен, валутен, политически риск, макроикономически риск, валутен риск, риск от концентрация, и др. Пълна информация за рисковете може да намерите в Проспекта на фонда.
За запитване за инвестиция в ДФ Компас Фъндс Селект-21:
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
02 439 01 33

www.compasss-invest.eu