Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

"Медика-Албена" подписа двустранен договор с Норвежката асоциация по натурална медицина

 Двустранен договор за развитие на природолечението подписаха вчера в курорта Албена Норвежката асоциация по натурална медицина и медицински център "Медика-Албена". Събитието бе кулминация на седмичния семинар по Натурална медицина, който се провежда в Черноморския ни курорт до 6 септември. 

Договорът бе подписан от изпълнителния директор на "Медика-Албена" д-р Ивайло Христова и от главния секретар на Норвежката асоциация Лидия Мире, който представи и президента на организацията по натурална медицина г-н Джон Петер Линделанд.
"Този проект ни дава възможност да приложим на практика изпълнението на Здравния туризъм у нас. Досега в България нямаше пациенти за балнеологично лечение от Скандинавските страни. А България обединява природните фактори с постиженията в природната медицина. На 22 октомври екипът на "Медика-Албена" ще бъде в Норвегия, за да продължим обмяната на опит", подчерта д-р Христов.
"В нашата асоциация имаме над 800 членове, като 600 от тях са терапевти. Останалите са студенти и асоциирани членове, сред които и депутати. Наш почетен председател е бившият норвежки здравен министър", заяви г-жа Лидия Мире.
На 29 август 2017 г. Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД подписа с Министерство на здравеопазването Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-13-332. В съответствие с договора дружеството ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 58 422,07 лева за изпълнението на Проект „Изпълнение на инициативи за двустранно сътрудничество с Норвежката асоциация по натурална медицина". Основните инициативи, които ще се изпълняват и финансират по проекта, са: • „Провеждане на двустранен семинар между специалисти на Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД и Норвежката асоциация по натурална медицина“. • „Провеждане на работно посещение на екип от специалисти на Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД в Норвежката асоциация по натурална медицина с цел споделяне на опит и ноу-хау и трансфер на добри практики“. • Изготвяне на проучване, анализ, събиране на данни и тяхното споделяне и обмен с цел приемане на Стратегия за укрепване на сътрудничеството между Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД и Норвежката асоциация по натурална медицина“. • „Провеждане на информационни и промоционални инициативи за укрепване на двустранното партньорство между Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД и Норвежката асоциация по натурална медицина“. С оглед създаването на предпоставки за иницииране на дълготрайно партньорство между Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД и Норвежката асоциация по натурална медицина, двете организации сключиха партньорско споразумение. В рамките на проекта ще бъдат проведени две пресконференции – една в Р. България и една в Кралство Норвегия, ще бъдат публикувани две съвместни съобщения – едно в Р. България и едно в Кралство Норвегия и ще бъдат изготвени и разпространени 1 200 информационни брошури. Чрез организирането и провеждането на информационните и промоционални инициативи ще се даде „видимост” на целите, обхвата и резултата от използването на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г., гарантирайки откритост и прозрачност при изпълнението на съответните инициативи. Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Медицински център „Медика-Албена“ ЕАД.