Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Нова Международна асоциация DANUrB ще обединява политиките, свързани с Дунав

В Естергом, Унгария, бе създадена Международната асоциация DANUrB (DIA), с което завърши Първата международна конференция DANUrB+, организирана от Будапещенския университет по технологии и икономика и Унгарския център за съвременна архитектура. Целта на DIA е да трансформира международния проект между 7 дунавски държави в устойчив и активен формат на сътрудничество, като координира културни инициативи по поречието на река Дунав и планира да създаде сертификационен знак Danube Urban Brand на дунавските селища.

Международният проект ще стимулира трансфера на знания относно оперативните стратегии за поддържане на трансграничните корпорации в институционализирана рамка, фокусирана върху различните екологични и социални аспекти.
Учредяването стана на 11 октомври 2021 г. по време на конференцията „Saving Values”, подпомагаща междусекторното и междупроектното сътрудничество на международно ниво по Дунав, в Център за събития Szent Adalbert в Естергом. Защо там? Мястото е символично - отбелязват се 20 години от свързване на двата града на отсрещни брегове на Дунав – унгарският Естергом и словашкия Щурово чрез моста Мария Валерия. Основни акценти на дунавския форум бяха темите за въвеждане на утвърдени практики на значими трансгранични асоциации и сътрудничества, споделяне на ноу-хау за стратегическото мислене по отношение на дунавските общности, изследване на потенциала за свързаност между различни мрежи и тяхното укрепване с цел дългосрочното въздействие и систематизиране на етикета за качество.
Чрез различни сътрудничества и инициативи се обединяват усилията и се постига устойчивото развитие и запазване на ценностите по Дунав. Споделят се общи ценности чрез общи проекти, обединени от реката, като: LIFE Danube Free Sky, Проект за велосипедна пътека Amazon of Europe, Danube-Networkers for Europe, New European Bauhaus on Danube, Ciklo COOLtura, Transdanube Travel Stories, Heritage IG official, Living Danube Limes.
„Работата за развитие на общностите и техния потенциал по поречието на Дунав, за определяне на стойността и наследството по протежение на реката, която трябва да се възроди, се нуждае от личен ангажимент. Независимо от мащаба на организациите - големи или малки, факт е, че отделните хора се включват в света на възможностите по поречието на Дунав. Мрежата ще въведе нови инициативи, дори ако няма проект като DANUrB. Някой има идея за проект, тогава Асоциацията ще му помогне с необходимите партньори, референции, административни познания и професионалните знания - най-големите по Дунав. Всеки професионалист или организация ще може да инициира нов проект по поречието на Дунав по всяко време и да се присъедини към проекти, инициирани от други.

Очаква се Асоциацията да бъде организация с най-голямо ноу-хау за потенциала на река Дунав и след време една от най-влиятелните организации по политиките, свързани с Дунав ”, заяви д-р Балинт Кадар, ръководител на основния проект от DANUrB+, послужил за база на новосъздадената Асоциация.

Единодушно за първи Председател на DIA бе избрана д-р Aнна-Мария Орбан. От българска страна поставиха подписа си представители на три партньорски организации - Национален туристически клъстер "Българският пътеводител", Фондация „Блулинк“ и Нов български университет.
Основните приоритети на Асоциацията са три - да прави ежегоден мониторинг на етикетираните субекти, като първата група услуги/ доставчици/ производители ще бъде избрана в рамките на проекта DANUrB+, след което знака за качество ще обхване и други образувания по поречието на р. Дунав. Маркетинговите дейности също са отговорност на DIA, която ще инициира проекти и ще ги свързва, ще бъде инициатор на всеки проект, свързан с DANUrB в бъдеще, финансирани от ЕС и други проекти, които се грижат за развитието на общностите, на наследството и автентичните ценности по поречието на реката. Третият приоритет е DIA да стане най -престижната организация, грижеща се за наследството и общностите на Дунав на ниво ЕС. Дунавската асоциация ще бъде постоянен съветник по местните, националните програми и на тези на ЕС. Ще е важна част в бъдещето на Дунав като река, свързваща общности.
Проектът DANUrB+ стартира през юли 2020 г., за да активира непопулярното културно наследство и ресурси в периферията на река Дунав и граничните региони. Той е съфинансиран от Международната програма Interreg Danube за 2014-2020 г. Негов краен резултат се очаква да бъде повишаване на местното развитие и международната туристическа привлекателност.
Национален туристически клъстер „Българският пътеводител“ е ключов партньор по проекта за България.
Текстът е разработен по проект „Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав, финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ЕФРР и ИПП) и Националния фонд на Република България.
Автор: Антоанета Титянова-Милчева, журналист

Повече информация ще откриете на www.facebook.com/hashtag/danurbhttps://facebook.com/DANubeUrbanBrand