Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

На 6 октомври се сещаме за Тома Неверни

На 6 октомври църквата празнува Свети апостол Тома, наричан Тома Неверни, от Дванадесетте апостоли. Родината на св. апостол Тома е Галилея. Като видял чудесата на Спасителя, той повярвал в Него и тръгнал подире Му.

Богочовекът, въпреки злобата на юдеите, които търсели да Го убият, решил от страната отвъд Йордан да отиде във Витания, за да възкреси Лазаря. Тома, наричан Близнак, казал на другите ученици: „Да идем и ние да умрем с Него!” По време на прощалната беседа на Тайната вечеря Господ Иисус Христос казал на учениците Си: „А къде отивам Аз знаете, и пътя знаете.” Тома запитал: „Господи, не знаем къде отиваш; и как можем да знаем пътя?” Иисус го погледнал и му дал такъв отговор: ”Аз съм пътят, истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
След възкресението Си Господ се явил на Своята пречиста майка, явил се на Мария Магдалина и на другите жени-мироносици. Подир това се явил на двама ученици, които отивали за Емаус. Тия двама ученици - Лука и Клеопа - побързали да съобщят на другите за явяването на Господа. В същия ден вечерта Спасителят се явил на всички апостоли, без Тома. Апостолите казали на Тома: „Видяхме Господа. А той зявил: „Ако не видя на ръцете Му белега от гвоздеите, и не туря пръста си в раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам!”.
Имен ден имат Тома, Томислав и производните им имена.