Банер
Свети Константин и Елена – традиции с танци върху жарава

 На 21 май празнуваме Свети велики царе равноапостоли Константин и Елена. Флавий Валерий Аврелий Константин, по-известен като Константин I (в римокатолическия свят) и Константин Велики или Свети Константин (в лутеранския и източноправославния свят), е римски император,

 провъзгласен за август от войските си през 306 година, който управлява Римската империя до своята смърт. Той е първият християнски римски император, чийто Милански едикт слага край на институционализираното преследване на християните в империята.
През 324 г. Константин обявява решението си да превърне Византион в Нов Рим и на 11 май 330 г. официално провъзгласява града за новата столица на Римската империя. Градът е преименуван на Константинопол (от гръцки език: Κωνσταντινούπολις - Градът на Константин), след смъртта на Константин в 337 г. и остава столица на Византийската империя за повече от хиляда години.
Обичаи за празника
Танц върху жарава, познат още като нестинарство, е най-силният обичай на празника на Св.Св. Константин и Елена – на 21 май, изпълняван предимно в Странджа. Този огнен ритуал е вид древен култ към слънцето. В традиционната народна култура на българите е широко разпространена представата, че земният огън е отражение на небесното светило. И през пролетта, когато слънцето се възражда след зимата, се практикуват различни огнени обреди. Вярва се, че така хората стимулират по магически път слънцето, за да им донесе плодородие и здраве. Най-пряко съприкосновение с огъня е обичаят да се прескачат разпалени огнени клади.
Има поверие, че който е прескачал огъня, ще бъде здрав през годината. Но нестинарите правят много повече – те влизат боси в пламтяща жарава и играят ритуален танц. Жаравата обаче не обгаря босите им нозе, тъй като те правят всичко това с вяра, твърдят нестинарите. Те вярват, че когато играят боси по жаравата, светците-покровители Константин и Елена ги пазят и им проправят пътека в жаравата. Ето защо и по време на този древен ритуал, нестинарите държат в ръцете си икона на син и майка Светите Константин и Елена.
В чест на светците жените пък правят обредни курбани. Това е особено вашно, ако някой от родата е прекарал тежка болест или премеждие.
За мъжете, които си харесат булка на 21 май, се вярва, че ше са късметлии - съпругите им ще са отлични домакини и ще им раждат синове.
Значение на името Константин
Името "Константин" означава постоянен, търпелив и идва от гръцки език "constant".
Значение на името Елена
Произходът на името "Елена" е от старогръцки — Ἑλένη. Етимологията е нееднозначна — обикновено се превежда като „светлина“, „ореол“, „сияние“, но също и като избраница.
Именници на 21 май са: Константин, Елена, Еленко, Елка, Лена, Ленко, Ленка, Еленица, Костадин, Костадинка, Куна, Къна, Кочо, Коста, Койчо, Динко, Деница, Стоян, Стоянка, Стойо, Светла, Светлана, Ленко, Траяна.