Банер
Дръж се приятелски с вечно мрачния колега

- Овладейте емоциите
l Присъствието на нерваците само излишно натоварва психиката на околните.
Във всеки офис има поне един служител, който винаги е в лошо настроение. Типичното за този тип хора е, че те всъщност могат да бъдат весели и приятни, стига сами да го поискат. За съжаление това рядко се случва. Вместо това честите и непредсказуеми отрицателни настроения ги правят трудни за общуване.

Оттам идва и общото мнение, че е неприятно да се работи с тях, защото присъствието им излишно натоварва психиката на околните.

Обикновено такива хора или нямат интерес да повлияят сами на емоционалното си състояние, или не знаят как да го направят. В повечето случаи те смятат, че имат правото на негативни емоции и реакцията на околните не ги интересува. Такова поведение е откровено егоистично.
Следващия път, правейки се, че не забелязвате лошото настроение на колежката си, опитайте да я заговорите за някакъв неин неотдавнашен успех или постижение. Хората обичат да говорят за себе си, особено по хубав повод, а положителните емоции са добро средство за изваждане от емоционалната дупка. Този подход може често да ви помага.

Ако обаче твърдо сте решили да поговорите открито с нея, опитайте това да стане в редките случаи, когато тя е в добро настроение. Кажете й насаме как нейното поведение въздейства върху всички колеги и как те биха я възприели по съвсем различен начин, в случай че положи малко усилие. Не забравяйте да изтъкнете положителните качества, които цените в нея. Така тя няма да се засегне и няма да приеме разговора ви като упрек, а по-скоро като приятелска препоръка.
Помислете, каква е границата на вашата толерантност. Не бива да се разправяте за дребни и неважни неща. Ако конфликтът е основан върху нещо, което не е от голямо значение за вас и за вашата кариера – отстъпете.