Банер
Искам сам да съм си шеф

l Проучете пазара и подгответе всичките си документи
l Добре планирайте дейността и целите си

Повечето хора, стартиращи собствен бизнес, са завладяни от възможността да постигнат нещо ново в живота си. Но това често е придружено с допускане на много грешки, които могат да бъдат избегнати. Един от начините е да разпитате хората, имащи отдавна собствен бизнес и да ги помолите да споделят придобития опит. Можете да питате близък финансист или счетоводител, който общува със

собствениците на фирми в сферата, която ви интересува. Независимо от това, колко усилия ще положите за подготовката, няма да избегнете грешките. Надяваме се да ви предпазим поне малко с нашите съвети при стартирането на вашия собствен бизнес:

Неизследването на пазара

Често изпусканият компонент при стартирането на бизнес е липсата на предварителни маркетингови проучвания. Вие не сте определили целевия пазар, не знаете за реалните потребности от вашите стоки или услуги. Най-добрият начин да избегнете грешката е да питате потенциалните ви клиенти. Опитайте се да говорите предварително, с колкото можете повече от тях. Въпросите, които трябва да зададете са: “Бихте ли купили моя продукт или услуга? Колко бихте искали да платите за това? Какво ви харесва/не харесва в сегашния ви доставчик?”

Прекаляване с услугите на външните консултанти

Често стартиращият бизнесмен открива, че сметките, които трябва да плаща за външните услуги са прекалено големи. В самото начало имате голямо изкушение да се консултирате за всичко, за да “изпипате” нещата. Вие привличате чужда помощ във всичките аспекти от вашият бизнес – от подготовката на документи до извършването на плащания. Много бързо разбирате, че това струва пари. Правете собствени изследвания, сами подготвяйте всичките документи и се обръщайте към външен консултант само, за да “изчистите” вашата работа. В случая ще можете по-бързо да навлезете в нещата, а и по-трудно ще могат да ви измамят.

Харчите прекалено много пари за обзавеждането на офиса

Добър офис и качествено компютърно оборудване – това е слабото място на повечето бизнесмени. Те искат да се гордеят, да се радват и да се хвалят с “постиженията” си. Но има доста случаи, когато това “удоволствие” е помогнало фирмата да приключи дейността си още преди да бъде завършено мечтаното обзавеждане на офиса.

Какво искам да постигна?

Вече знаете с какво ще се занимавате и сте решили да направите собствена фирма. Това обаче е само началото. Предстои ви да започнете да планирате дейността и целите си. Това означава да определите какво искате да постигнете в краткосрочен (до една година) и дългосрочен период след стартирането на дейността си. Помислете как ще развиете услугата или продукта, който предлагате - качество, цена, реклама, дистрибуция. В първата година трябва да насочите вниманието си основно към разходите, които правите. Старайте се да постигате добър баланс между разходи и приходи и по-бързо ще започнете да печелите. В дългосрочен план трябва да планирате как да разширите дейността си и да увеличите размера на продажбите. Това може да стане, като вложите средства в ново оборудване, наемане на повече персонал, повишаване на качеството на предлаганите стоки или услуги, започване на дейност, допълваща основната, както и чрез реклама и различни форми за популяризиране на фирмата.