Банер
Какъв баща е той – “традиционен” или “съвременен”

 За да узнаете по-добре, предлагаме ви да отговорите на следните 18 въпроса. При отговор "съгласна" - 2 точки, при "не съвсем" - 1, а при "не съм съгласна" – 0. Съгласни ли сте с утвърждението, че:

1. Детето трябва да уважава повече бащата, отколкото майката.
2. След развод децата трябва да остават при майката.
3. Добрият съпруг е и добър баща.
4. Мъжът не трябва да проявява своите чувства, както жените.
5. При възпитаването на децата мнението на бащата е решаващо.
6. След раждането на детето, жената отделя по-малко внимание на мъжа.
7. По-добре да живея без съпруг, отколкото да търпя лош мъж.
8. След като жената прави всичко по-добре от мъжа, нека тя да възпитава децата.
9. Ако детето не може да се справи с нещо, винаги трябва да се обръща към майката.
10. Колкото по-силна е любовта към детето, толкова по-лесно е да се възпитава.
11. Бащата трябва да се меси във възпитанието на децата само тогава, когато го помоли майката.
12. След развода на родителите, детето което живее с майка си изобщо не забелязва отсътствието на бащата.
13. Майките обикновенно прекалено много глезат децата.
14. Бащата е полезно да прекарва отпуската си заедно със семейството.
15. Момчетата още от ранно детство трябва да се възпитават по-различно отколкото момичетата.
16. Някои деца предпочитат да прекарват времето си повече с бащата.
17. Имате ли чувство, че за вашата съпруга детето е по-важно отколкото вас.
18. Във всичките въпроси относно възпитанието вие може да замените пълноценно вашата съпруга.

Отговори:
Пресметнете точките, събрани във всяка група въпроси.
В първа група влизат въпросите под номера: 1, 4, 5, 12, 13, 15.
Във втора група влизат въпросите под номера: 2, 6, 8, 9, 11, 17.
В трета група влизат въпросите под номера: 3, 7, 10, 14, 16, 18.
Всяка група съответства на типа, към който се отнася бащата на вашето семейство. В която група имате най-много точки, към този тип вие принадлежите.

Тип 1 - Традиционен
Той е глава на семейството, напълно представлява вашите интереси в общуването с “външния свят”. Той е – “последната инстанция” и при решенията по възпитанието на вашите деца. Понякога е строг. Голямо значение придава на дисциплината, изисква от децата да изпълненяват задълженията си. Децата се отнасят към баща си сдържано, защото чувстват, че той не знае достатъчно добре тяхните нужди и желания.

Тип 2 - Загрижен основно за семейното благополучие
Мъжът предоставя пълна свобода на жената за възпитанието на децата. Счита, че той и без това не може да замени жената в тази работа. Освен това той винаги е ангажиран със своята работа. Но дори и в свободното си време не гори от желание да се позанимава с децата. И не случайно, че след време и децата започват да се отнасят към него резервирано.

Тип 3 - Съвременен
За такъв баща общуването, грижите за децата – са съвсем нормални и естествени неща. Независимо че и той няма много свободно време, вечерта обикновенно е с децата си. Той не се притеснява да показва своите чувства. Децата го обожават и споделят с него и с майката най-съкровените си желания.