Банер
Самостоятелно ли вземате решения?

Колкото по-възрастен става човек, толкова по-голяма увереност в собствените си сили проявява. Но доколко сте самостоятелни на практика? Способни ли сте да вземате важни решения и да извършвате смели постъпки без странично участие? Този тест ще ви помогне да се опознаете по-добре.

1. Завършвайки училище, как си избрахте професия?
а) Самостоятелно;
б) Вслушвайки се в мнението на родители, роднини;
в) Следвали сте съветите на приятелите си.
2. На какво разчитахте на приемните изпити?
а) Само на собствените си сили;
б) На късмет;
в) Само на връзки.
3. Как се готвехте за изпитите и занятията, когато учехте?
а) Разчитахте на себе си;
б) Понякога молехте за помощ преподавателите и състудентите си;
в) Разчитахте само на чужда помощ.
4. Как постъпихте на работа?
а) По обява;
б) Благодарение на информация от познати;
в) Уредихте се благодарение на връзки.
5. Решавайки сложни служебни проблеми, вие...
а) разчитате единствено на своя опит и знания;
б) ако е необходимо, се консултирате с колеги;
в) винаги се съветвате с колегите си.
6. От какво бе (или би бил) продиктуван вашият избор преди встъпването ви в брак?
а) Сами сте взели окончателното решение;
б) Вслушахте се в мнението на близките си;
в) Най-напред представихте своя избранник (избранница) на близките си и ги помолихте за съвет.
7. В настоящето доколко упорито отстоявате своето мнение в службата, у дома, пред приятелите си?
а) Разбира се, че го отстоявате независимо от обстоятелствата;
б) В повечето случаи – да;
в) Рядко.
8. Как се развивате като личност?
а) Свободно се отдавате на професията;
б) За вас е много важно мнението на съпруга (та) ви, на близките ви.
в) Напълно се основавате на своето мнение.
9. Вашият съпруг (a) или близките ви правят нещо вредно за здравето си, вие...
а) карате го (я) да се вземе в ръце;
б) тактично подсказвате какво трябва да се прави;
в) стараете се да подскажете, но това рядко ви се удава.
Резултати:
За всеки отговор "а" си запишете 3 точки, за "б" - 2, за "в" – 1 т.
От 9 до 14 точки.
Вие сте много нерешителни - толкова, че това граничи с малодушие. Може би затова понякога се отнасят към вас с пренебрежение. Станете по-самостоятелни и ще добиете самоувереност.
От 15 до 20 точки. Имате силен характер, понасяте успешно стресовете. Сигурен приятел сте. Самоувереността ви е обоснована. Независими сте, но винаги се вслушвате в мнението на околните, които ви ценят за това.
От 21 до 27 точки. Вие сте прекалено самостоятелни във всяко отношение. Не само не търпите, каквото и да е вмешателство в работите ви, но и не сте способни да се вслушате в чуждо мнение дори и ако не можете да оцените точно плюсовете и минусите на някакво решение. Проявявате излишна упоритост в постигането на целите си. Самоувереността е добра с мярка - в противен случай се превръща в недостатък.