Банер
Състрадателни ли сте?

 1. Когато просят от вас на улицата:
A) Винаги давате, макар и дребна сума – 3 т.
Б) Давате, ако сте в настроение – 1 т.
В) Отказвате грубо - 0 т.

2. Бездомните кучета:
А) Трябва да се убиват – 0 т.
Б) Често ги храните – 3 т.
В) Съжалявате ги от разстояние – 1 т.
3. Извършителите на тежки криминални престъпления заслужават:
А) Доживотен затвор или смъртно наказание – 0 т.
Б) Лечение, защото са болни хора – 3 т.
В) Единствено презрение 1 т.
4. Когато близък човек се разболее:
А) Страдате заедно с него – 3 т.
Б) Грижите се за него – 1 т.
В) Изпращате му цветя – 0 т.
5. Бихте ли дали пари за благотворителни цели:
А) Не, защото съм също затруднен – 1 т.
Б) Да, макар и скромна сума – 3 т.
В) Не, защото не съм сигурен, че ще отидат по предназначение – 0 т.
6. Болните от СПИН според вас:
А) Сами са си виновни за страданието – 1 т.
Б) Нуждаят се от съчувствие и любов – 3 т.
В) Трябва да се изолират от обществото – 0 т.

Отговори:

От 0 до 9 точки
Не сте ли прекалено коравосърдечен и егоцентричен? Трябва да научите значението на състраданието и любовта. Тогава ще разберете, че дори и безвъзмездната служба на семейството, също носи радост и удовлетворение.

От 10 до 18
Много сте състрадателни и разбирате хората. Вашето призвание е да им помагате. Благородни и безкористни, често се раздавате, за да могат другите да са добре. Нищо чудно, че и вие сте обичан от всички.