Банер
Подобрете паметта

Много подходящо е да си водите "мисловен дневник". Освен кръстословици и судоку, добре е да се решават тестове за предмети, събития, действия и намерения. Те ще ви помогнат да установите кои са вашите силни и кои са вашите слаби места.

Можете да подобрите паметта си, като засилвате вниманието си към нещата, които искате да запомните, като тренирате вниманието си чрез умствени техники, наричани манипулации. Тези техники включват упражнения като "мисловни фотографии".
Що е мисловна фотография?
Когато искате да запомните една визуална сцена, изучете с поглед всичко, което ви заобикаля, след това затворете очи и проверете какво сте запомнили. Отворете отново очи и отбележете какво сте пропуснали. Повторете цикъла докато не бъдете удовлетворени от резултата.
За да запомните наименования или имена, повтаряйте си ги наум в нарастващи интервали, след като ги научите. Бройте до две секунди и повторете наученото, след това четири секунди и т.н. Изследователите смятат, че тази система е много по-ефективна от концентрираното учене. Физическото здраве е от значение за поддържането на умствените ви способности. Избягвайте нездравословното хранене и правете упражнения за правилното кръвообращение във вашето тяло и мозък.