Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Александър Цветков и Слободан Милосавлевич подписаха протокол от Първата междуправителствена сесия за икономическо сътрудничество

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков и министърът на търговията на Сърбия Слободан Милосавлевич подписаха заключителния протокол от Първата сесия на междуправителствената комисия за икономическо сътрудничество.

Протоколът очертава насоки и перспективи за развитие на двустранния стокообмен, заяви по време на церемонията Александър Цветков. Като приоритетни направления са набелязани развитието на връзките между партньорски институции на двете страни за насърчаване на износа, взаимодействието между малки и средни предприятия; браншови камари и търговско-промишлени палати; провеждане на бизнес форуми.

По време на подготовката на заключителния документ, в областта на енергетиката бяха обсъдени изграждането на газова междусистемна връзка между България и Сърбия, атомната централа „„Белене” и евентуалното участие на Сърбия в реализацията на проекта; както и «Южен поток».

Двете страни се договориха да си сътрудничат в координацията на своите инвестиции за модернизация на железопътната инфраструктура, каза министър Цветков. Като особено важен е бил определен въпросът за развитието на комбинирания транспорт. Българската страна е предложила на сръбската да се включи в проекта за комбинирани превози между България и Турция.

Бил е отчетен напредък в проекта за модернизация и електрификация на железопътната линията Ниш-Димитровград. Обсъждани са българското искане за изменение на Споразумението за граничен контрол и процедури в железопътния трафик, във връзка с изискванията на Шенгенския кодекс, както и подходи за уреждане на дълга на Държавно предприятие „Сръбски железници” към „Холдинг БДЖ” ЕАД.

Двамата министри подчертаха ръста от 54,9 % на търговския стокообмен за първите десет месеца на миналата година, което определя важното значение на двете страни като външнотърговски партньори.