Банер
ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

През четвъртото тримесечие на 2010 г. в страната са функционирали 2 117 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване .Броят на стаите в тях е 70.0 хил., а на леглата - 151.9 хиляди. В сравнение със същия период на 2009 г.

общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване нараства с 3.1%, а на стаите и леглата в тях - съответно с 2.2% и с 0.4%.
Общият брой на реализираните нощувки във всички средства за подслон и места за настаняване през четвъртото тримесечие на 2010 г. нараства със 107.7 хил. (7.1%) в сравнение със същия период на 2009 г. и достига 1 616.9 хиляди.
През четвъртото тримесечие на 2010 г. реализираните нощувки от български граждани в средствата за подслон и местата за настаняване са 1 000.7 хил. и намаляват с 2.3 хил. (0.2%) спрямо съответното тримесечие на 2009 година. Същевременно се увеличава броят на реализираните нощувки от чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване с 21.7%. Повече нощувки са реализирали гражданите на: Русия - със 135.7%, САЩ - със 119.0%, Канада - с 96.8%, Македония - с 65.1%, Турция - с 43.8%, Люксембург - с 41.7%, Унгария - с 38.2%, Гърция - с 34.4%, Република Корея - с 33.6%, и други. Намаляват нощувките на чужди граждани в средствата за подслон и местата за настаняване от: Литва - с 88.0%, Полша - с 46.7%, Исландия - с 42.8%, Латвия - с 35.2%, Ирландия
- с 25.8%, Естония - с 25.4%, Франция - с 20.6%, Китай - с 19.7%, Финландия - с 19.7%, Испания - със 17.0%, Италия - с 16.8%, Великобритания - с 13.4%, и други.
През четвъртото тримесечие на 2010 г. се увеличава и общият брой на пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване с 13.4 хил. (1.8%), като достига 768.8 хиляди. Относителният дял на пренощувалите български граждани от всички пренощували лица е 70.5%. Пренощувалите чужденци в средствата за подслон и местата за настаняване са с 5.1 хил. (2.3%) повече спрямо същия период на предходната година, като най-висок е делът на гражданите от Гърция (20.6%). Почти всички чужди граждани (99.2%) са предпочели да нощуват в хотели, а в останалите средства за подслон са нощували само 0.8% от тях.
Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 14.3%, което е с 0.7 процентни пункта над регистрираната за същия период на 2009 година.
Приходите от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване през четвъртото тримесечие на 2010 г. са с 4.2% повече в сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. и достигат 76.3 млн. лв., като приходите от реализираните нощувки от чужди граждани се увеличават с 5.6% - 36.9 млн. лв.
Методологични бележки

В статистическото изследване на средствата за подслон и местата за настаняване се включват категоризираните хотели, хижи, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период. До края на 2006 г. са наблюдавани категоризираните средства за подслон и места за настаняване с над 30 легла.
В обхвата на показателя други места за краткосрочно настаняване от 2003 г. са добавени частни квартири, ваканционни селища, бунгала и други места за краткосрочно настаняване, а от
2006 г. се наблюдават и частните апартаменти и почивните домове.