Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ИЗКАЗВАНЕ на министъра Александър Цветков на церемонията по подписване на Европейската харта за пътна безопасност

За пътната безопасност в България започва да се говори през далечната 1906 г., когато пощенски автомобил блъска 60 годишен софиянец близо до „Лъвов мост”. Заключението на контролните органи е, че случилото се дължи на бързото каране на автомобила, въпреки ограничението на скоростта от 4 км/ч.

Днес скоростите и опасностите на пътя са несравними с онова време. В България през последните десетилетия се отбелязваше непрекъснато увеличаване на загиналите и ранените при пътнотранспортни произшествия. От началото на годината до сега „черната статистика” показва 80 загинали. По пътищата на страната ежегодно загиват над 1000 души и над 9000 биват наранявани. От началото на водене на статистика в нашата страна през 1951 г. до края на 2010 г. броят на загиналите е 55 013 души или населението на един средно голям български град.

По показател убити при пътнотранспортни произшествия на един милион жители, България заема една от последните позиции сред европейските държави. Страните с най-добри показатели по безопасност на движението в Европа имат два пъти по-ниска смъртност вследствие на пътни произшествия от тази в нашата страна. Пътната безопасност е един от основните приоритети на правителството. Това е и цел на Европейската комисия – чрез обединените усилия на всички структури и на обществото като цяло да бъдат намалени на половина жертвите по пътищата на Европа.

През последната година и половина с общите усилия на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и другите ангажирани по проблема институции, неправителствени организации и компании успяхме да намалим броя на загиналите драстично – от средно около 1000 души на година до 775 за миналата година. Така обърнахме тенденцията от последните десет години. Броят на жертвите се върна към нивата през 1965 г., когато автомобилите са били 6 пъти по-малко.

За да постигнем тези резултати предприехме следните сериозни мерки:
Спряхме търговията с шофьорски книжки. Според бранша на година се купуваха над 15 000 книжки, което означава, че спряхме производството на 15 000 потенциални убийци на пътя.

 Направихме нормативни промени и затегнахме контрола над пунктовете за технически прегледи. За последните няколко месеца вече имаме 7 пункта с отнет лиценз заради извършването на фиктивни прегледи. Подобно нещо не се беше случвало никога до сега. Предстои да въведем технически средства за допълнителен контрол, което ще премахне напълно възможността за извършване на фиктивни периодични технически прегледи на моторни превозни средства. Това от своя страна ще доведе до намаляване на неизправните автомобили на пътя и спасяването на още човешки животи.

 Затегнахме контрола на пътя, като проведохме много специализирани проверки на превози на товари и пътници и най-вече на превозите на деца. Проведена беше кампанията „Сигурност за нашите деца” в рамките на която бяха проверени всички автобуси превозващи деца и ученици от и до училищата. Направени бяха и промени в Закона за автомобилните превози, с които промени се надяваме за гарантираме по-голяма сигурност и безопасност за децата и учениците.

 Проведена беше и акция „Гума” в рамките на която беше проверено състоянието на гумите на автобусите и камионите в страната.

От стана на МВР беше увеличен броят на пътните камери, както и беше повишена събираемостта на глобите.

Предстои изграждането на нова и съвременна пътна инфраструктура, съобразена с европейските изисквания за безопасност.

 Усилено се роботи и за изграждането на съвременна железопътна инфраструктура, което ще доведе до намаляването на пътния трафик.

С тези усилия спасихме близо 200 човешки живота през миналата година, а всеки съхранен живот заслужава да продължаваме с реформите и въвеждането на най-добрите практики в ЕС за пътна безопасност. Ще продължим да създаваме подходящи условия за трайното справяне с проблема. Ще продължим да работим съвместно с всички съпричастни на пътната безопасност. След малко 27 нови фирми и организации ще подпишат хартата. Така те се ангажират да допринесат според възможностите си за подобряване на безопасността на движението по пътищата.

През изминалата година част от кампаниите, които министерството проведе, бяха с активното участие на фирми и организации – като безплатния телефон за пострадали при пътнотранспортни произшествия, проверките на гумите, проверките на спирачната течност на автомобилите. Убеден съм, че с всички, които днес ще подпишат хартата има какво да правим съвместно. Защото общата ни европейска цел и задача е да намалим двойно броя на загиналите при пътни произшествия и да създадем сигурни и безопасни условия на пътя за следващите поколения.