Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

БЪЛГАРИЯ И ЕС: БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

Според експресните оценка за БВП през четвърто тримесечие на 2010 година БВП в ЕС 27 нараства с 0.2% спрямо предходното тримесечие. В България БВП нараства с 1.7% за същия период.През четвъртото тримесечие на 2010 г. най-висок икономически растеж отчитат Финландия –2.5%,

Естония – 2.3%, България – 1.7% и Литва – 1.7%, докато в Гърция, Великобритания и Португалия и се регистрира спад на БВП съответно с 1.4%, 0.5% и 0.3%.
В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно изгладените данни показват нарастване на БВП с 2.1% в ЕС-27. БВП в България нараства със същия темп – 2.1% за периода.
През четвърто тримесечие на 2010 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година най-висок икономически растеж се наблюдава в Естония – 6.6% и Финландия – 5.8%, докато Гърция и Румъния отчитат спад на БВП съответно с 6.6% и 0.5%.