Банер
ИНФЛАЦИЯ И ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ ЗА ЯНУАРИ 2011 ГОДИНА

По предварителни данни на НСИ индексът на потребителските цени (ИПЦ) за януари 2011 г. спрямо декември 2010 г. е 100.6%, т.е. месечната инфлация е 0.6%. Годишната инфлация за януари 2011 г. спрямо януари 2010 г. е 4.5% .
Средногодишната инфлация за периода февруари 2010 - януари 2011 г. спрямо периода февруари 2009 - януари 2010 г. е 2.8%.

През януари 2011 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:
• хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 1.4%;
•алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%;
•облекло и обувки - намаление с 1.0%;
•жилища (наеми, текущ ремонт и поддържане), вода, електроенергия, газ и други
горива - намаление с 0.4%;
•жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - цените остават на равнището от миналия месец;
•здравеопазване - увеличение с 1.0%;
•транспорт - увеличение с 1.4%;