Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Райфайзенбанк с уникална за българския пазар кампания по потребителските си кредити

•До 2% по-ниска лихва за потребителски кредит до 30 април 2011 г.
•Банката дарява половината от таксата за обработка на документи в полза на екопроектите в Дарителската инициатива “Избери, за да помогнеш”
•Печатните и рекламни материали в кампанията - върху рециклирана хартия

Райфайзенбанк стартира промоция по потребителските си кредити, която e съпроводена с мащабна информационна кампания с еко насоченост.

Нейната цел е да покаже добри практики, от които да печелят както клиентите, така и природата. По време на промоционалната кампания до 30 април 2011 г., банката ще отпуска потребителски кредити с до 2% по-ниска лихва от стандартната, като за да се възползват от промоционалните условия, кредитополучателите трябва единствено да декларират, че сумата на кредита или част от нея ще бъде използвана за екосъобразни цели. Райфайзенбанк няма да следи за целевото изразходване на средствата по кредита и няма да изисква разходооправдателни документи. От кредитоискателите се изисква единствено да заявяват съпричастността си към екокаузата.

“Клиентите ни печелят не само по-изгодни ценови условия, но получават от нашите консултанти и идеи как да си спестят излишни разходи и да живеят икономично”, коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк. “Част от нашата корпоративна социална отговорност е да инвестираме в разпространяването на добри практики за устойчиво развитие. Затова решихме да обвържем класически банков продукт с идеята за по-икономичен и екосъобразен начин на живот. Гражданите ползват потребителски кредит за разнообразни цели, ние искаме да насочим вниманието към такива, които водят до намаляване на разходите на клиентите ни и имат положителен ефект за природата”, допълни той.

По време на промоционалната кампания клиентите ще ползват до 2% отстъпка от стандартните лихвени условия за потребителски кредити на Райфайзенбанк и 50% по-ниска такса за обработка на искането за кредит. Лихвеният процент възлиза на 9.95% годишно за кредити в евро и 10.95% годишно за кредити в лева при осигуряването на поръчител, превод на работната заплата и ползването на Екопрограма, включваща пакет “Разплащателна сметка” с регистрирано онлайн банкиране, комунално плащане и електронни извлечения – продукти и услуги, чието използване намалява разхода на хартия. Срокът на кредита е до 7 години, а максималната сума до 30 000 лева или 15 000 евро.

В рамките на кампанията, Райфайзенбанк ще дарява по 10 лв. от таксата за обработка на всички искания за кредит, подадени в периода от 21.02.2011 до 31.03.2011, в полза на трите екопроекта, включени в дарителската кампания “Избери, за да помогнеш” 2010 г. – изграждането на посетителски кът в Спасителния център за диви животни, Стара Загора, изграждането на екопътека в Природен парк “Рилски манастир”, изграждането на еко-пътека и стълби за достъп до скалните манастири в Природен парк “Шуменско плато”, като средствата ще бъдат разпределяни поравно между трите проекта.

Рекламните материали на кампанията и искането за кредит са отпечатани на рециклирана хартия, а брошурата ще съдържа анкета, свързана с опазването на околната среда. Всеки, попълнил анкетата до 15 април 2011 г., без значение дали е клиент на банката, ще участва в томбола с награди – 7 ваучера от веригата Техномаркет за покупка на уреди, щадящи околната среда, като всеки ваучер е на стойност 300 лева. Повече подробности за промоцията и кампанията, както и друга любопитна информация, свързана с опазването на околната среда може да бъде намерена на www.ecocredit.bg.