Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Важно: Има нови изисквания за адресна регистрация!

Община Бургас уведомява бургазлии, че има промяна в чл. 92 от Закона за гражданската регистрация. Ако досега заявяването беше свободно, то занапред от гражданите се изисква:
- Документ за собственост
- Договор за ползване на имота за жилищни нужди /нотариално заверен/

- Писмено съгласие на собственика на имота - декларация по образец, подадена лично пред Общинската администрация или кметството или с нотариална заверка на подписа.
За по-подробно разяснение можете да се обадите в Община Бургас на телефони: 907 526 / 312, 313, 521.