Банер
НАЦИОНАЛНО ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ “СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

Стартира пролетното разселване на местен дребен дивеч – яребица и фазан, в ловностопанските райони на сдруженията – членове на НЛРС-СЛРБ.

В рамките на Националната програма за устойчиво развитие на дивечовите запаси за първи път през месеците февруари – март ще бъдат разселени 17 700 птици, от които 15 100 яребици и 2 600 фазани.
Птиците са от Производствените стопанства на фирма “Сокол-БЛРС”ЕООД в градовете Русе, Враца и Сливен.