Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Започва Европейската година на доброволчеството

София, 11 февруари 2011 г. - 2011 е Европейската година на доброволчеството. Основен фокус на всички страни от Европейския съюз през 2011 година ще бъде развитието и промотирането на доброволчеството. Това стана ясно по време на работна среща на водещите доброволчески организации в България.

По време на работната среща организаторите - Национален алианс за работа с доброволци и фондация Лале , заедно с над 60 граждански организации, представители на държавната и местна власт, бизнеса, училища и университети от цялата страна очертаха основните проблеми пред доброволчеството в България.

Участниците в срещата се обединиха около основните приоритети по стандарти и политики на доброволчеството. Основен акцент за година е приемане на Закон за доброволчеството. Организаторите ще проведат целогодишна кампания за актуализация на внесения от тях проекто-закон, разглеждането му в комисиите на Народното събрание и приемането му.

Предстоящи дейности:

Въвеждане пилотно за България на „Доброволческа книжка” за регламентиране на доброволческия труд
Обявяване на национален конкурс за най-добра доброволческа инициатива в България - 2011г.
Обсъждане и съгласуване на доброволческите практики в страната за 2011г. Европейската година на доброволчеството.