Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА

През 2010 г. износът на България за трети страни се е увеличил с 48.5% спрямо предходната година и възлиза на 11.9 млрд. лева . Основните търговски партньори на България са Турция, Сърбия, Русия, Република Македония, САЩ, Украйна, Китай и Сингапур, които формират 56.4% от износа за трети страни .

Изнесените стоки за Украйна са се увеличили с 98.1%, а тези за Китай - с 97%. Износът за Турция и Русия бележи ръст съответно с 56.5 и 51.1%, за Република Македония - с 38.5%, а този за САЩ - с 16.7%. Значително нараства и износът за Перу, Република Корея и Индия. Спад е отчетен при износа за Обединените арабски емирства, Босна и Херцеговина, Сингапур, Канада, Индонезия, Албания и Египет.

През декември 2010 г. износът за трети страни нараства с 64.1% спрямо същия месец на предходната година и е 1.2 млрд. лева.

Вносът на България от трети страни през 2010 г. се е увеличил със 17.1% спрямо предходната година и възлиза на 15.5 млрд. лева (по цени CIF) . Най-голям ръст бележи вносът от Египет, Албания и Израел. Увеличава се вносът от Перу - със 73.9%, и от Обединените арабски емирства - с 59.3%, а най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Казахстан, ЮАР и Норвегия.
През декември 2010 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 45.6% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.6 млрд. лева (по цени CIF).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за 2010 г. е отрицателно и възлиза на 3.6 млрд. лева .
През декември 2010 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и достига 361.5 млн. лева.
Износът на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през 2010 г. в сравнение с 2009 г. се е увеличил в преобладаващата част от секторите. Най-голям ръст е отбелязан в секторите: „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” , „Минерални горива, масла и подобни продукти” , „Разнообразни готови продукти” и „Артикули, класифицирани според вида на материала” .


При вноса от трети страни най-голям ръст е отчетен в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”, а най-нисък - в сектор „Храни и живи животни”.

Търговия на България с трети страни и ЕС - общо

През 2010 г. са изнесени стоки общо за 30.4 млрд. лв. и спрямо 2009 г. износът се е увеличил с 33% .
През декември 2010 г. общият износ възлиза на 2.7 млрд. лв. и нараства с 45% спрямо същия месец на предходната година.


Общо внесените стоки (по цени CIF) през 2010 г. са за 37.4 млрд. лв., или с 13.3% повече в сравнение с предходната година .
През декември 2010 г. общият внос (по цени CIF) се увеличава с 29% спрямо същия месец на предходната година и достига 3.6 млрд. лева.


Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през 2010 г. и е 7 млрд. лв., което е с над 3.1 млрд. лв. по-малко от салдото за 2009 година ). По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) отрицателното салдо за 2010 г. възлиза на 4.7 млрд. лева.

През декември 2010 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и възлиза на 864.3 млн. лв., а по цени FOB/FOB също е отрицателно и достига 638.5 млн. лева.