Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

През периода януари - ноември 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 23.8% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 17 млрд. лева. Основните търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния и Гърция, които формират 61.6% от износа за страните - членки на ЕС .Износът за Италия, както и за Румъния, се е увеличил с 38.2%.

Най-значително нарастване се наблюдава в износа за Естония, Словения и Люксембург. Износът за Дания и Чехия бележи ръст съответно с 62.5 и 52.1%. Спад е регистриран при стоките, изнесени за Кипър, Белгия, Португалия и Малта.
През ноември 2010 г. износът за ЕС нараства с 27% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.7 млрд. лева.
Вносът на България от ЕС за периода януари - ноември 2010 г. се е увеличил с 9.9% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 19.9 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям ръст бележи вносът от Малта - с 261.6%, и от Португалия - с 89.3% .Най-голямо намаление се наблюдава при вноса от Естония, Чехия и Дания.
През ноември 2010 г. вносът на България от страните - членки на ЕС, се увеличава с 36.9% спрямо същия месец на предходната година и достига 2.3 млрд. лв. по цени CIF.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - ноември 2010 г. е отрицателно и възлиза на 2.9 млрд. лева .
Износът на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, показва, че през първите единадесет месеца на 2010 г. в сравнение със същия период на 2009 г. са изнесени повече стоки от преобладаващата част от секторите .Най-голям ръст е отбелязан в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” и „Химични вещества и продукти”. Наблюдава се спад само при износа от един сектор - „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн”.
При вноса
от ЕС най-голям ръст е отчетен в секторите „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)”1 и „Мазнини, масла и восъци от животински произход”2, а най-нисък - в сектора „Машини, оборудване и превозни средства”.