Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през декември 2010 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени е с 0.1% над равнището от предходния месец.

През декември 2010 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, намалява с 3.1% в сравнение със същия месец на предходната година.
Месечни изменения
През декември 2010 г. оборотът нараства спрямо предходния месец в пет основни групи дейности. В търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия увеличението е 1.8%, в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - 1.1%, в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - 1.1%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - 1.0%, и в търговията на дребно с битова техника и мебели - 0.5%. Същевременно в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали се наблюдава спад от 0.2% .
Годишни изменения
Оборотът през декември 2010 г. нараства в сравнение със същия месец на предходната година единствено в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 2.7%. В останалите дейности темповете са отрицателни и варират от 1.7% в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника до 6.3% в търговията на дребно с текстил, облекло и кожени изделия.
Методологични бележки
Месечните индекси на оборота отразяват краткосрочните изменения в стойността на показателя между два сравнявани периода по съпоставими цени. Информацията може да бъде използвана за оценка на текущото състояние и тенденциите в развитието на търговския сектор, а също и за краткосрочни прогнози.
За изчисляването на индексите се извършва наблюдение на търговските предприятия, като се използва представителна извадка, формираща около 70% от годишните приходи на наблюдаваната съвкупност.
Месечните индекси на оборота се изчисляват при постоянна база 2005 г. чрез сравняване на стойността на продажбите по съпоставими цени. Влиянието на цените се елиминира чрез дефлиране на оборота, като се използват индексите на потребителските цени.

Индексите на оборота  в базата данни от 2000 г. са преизчислени по КИД - 2008, пребазирани към новата базисна 2005 г. и са публикувани в интернет сайта на НСИ (http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=5) .