Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ИНДЕКСИ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩАТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА


Индексът на пазарните цени на жилищата за четвъртото спрямо третото тримесечие на
2010 г. е 98.5%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 1.5% .
Индексът на пазарните цени на жилищата за четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година е 94.4%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 5.6%.

Индексът на пазарните цени на жилищата за 2010 спрямо 2009 г. е 89.9%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 10.1% .
През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо предходното е регистрирано намаление на цените в 19 областни градове, като по-значително е във Видин - с 5.5%, Габрово - с 5.3%, и Перник- с 5.0%. Увеличение на цените е регистрирано в останалите 9 областни градове.
Средната пазарна цена на жилищата за страната през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 945.79 лв./кв. метър. Най-високи са средните цени в София (столица) - 1 566.00 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 531.17 лв./кв. м, и Бургас - 1 142.50 лв./кв. метър.

Фиг. 1. Средни пазарни цени на жилищата общо за страната по тримесечия
Методологични бележки
Индексът на пазарните цени на жилищата оценява общото относително изменение на цените на съществуващите жилища - апартаменти (изключват се новопостроените апартаменти, къщи, луксозни жилища). Обект на статистическото изследване са цените на реално продадените от домакинствата апартаменти в областните градове.