Банер
ИНДЕКСИ НА ПАЗАРНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩАТА ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА


Индексът на пазарните цени на жилищата за четвъртото спрямо третото тримесечие на
2010 г. е 98.5%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 1.5% .
Индексът на пазарните цени на жилищата за четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година е 94.4%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 5.6%.

Индексът на пазарните цени на жилищата за 2010 спрямо 2009 г. е 89.9%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 10.1% .
През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо предходното е регистрирано намаление на цените в 19 областни градове, като по-значително е във Видин - с 5.5%, Габрово - с 5.3%, и Перник- с 5.0%. Увеличение на цените е регистрирано в останалите 9 областни градове.
Средната пазарна цена на жилищата за страната през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 945.79 лв./кв. метър. Най-високи са средните цени в София (столица) - 1 566.00 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 531.17 лв./кв. м, и Бургас - 1 142.50 лв./кв. метър.

Фиг. 1. Средни пазарни цени на жилищата общо за страната по тримесечия
Методологични бележки
Индексът на пазарните цени на жилищата оценява общото относително изменение на цените на съществуващите жилища - апартаменти (изключват се новопостроените апартаменти, къщи, луксозни жилища). Обект на статистическото изследване са цените на реално продадените от домакинствата апартаменти в областните градове.