Банер
БТС с нов председател, ръководство и цел – да стане най-авторитетната организация за социален туризъм

Най-старата неправителствена организация в България, със 127 г. история, избра ново ръководство, като си постави първостепенна задача БТС да получи сертификат за национална организация за спортно-туристическа дейност и организационно да стабилизира институцията, в която членуват 135 туристически дружества, стопанисващи 254 хижи, спални, хотели и т.н. с 13 000 легла.

„Поставил съм си цел да превърнем БТС в най-авторитетната и ключова национална организация, която се занимава със социален туризъм в България, свързан със здравословния начин на живот, с обучението на кадри за туризма, с родолюбивото обучение на младите. Необходима е тотална промяна в управлението и в административната структура на съюза, тъй като нямаме финансова помощ от държавата, от държавни институции или НПО. Ще ползваме добри практики от миналото – създаване на направления и отдели със съответни ръководители, бюджети, контрол и отчетност, спазвайки изискванията за професионална подготовка, след анализ на дейностите и финансовото състояние, за постигане на финансови и имиджови резултати и премахване на дейности, водещи до неоправдани разходи“ декларира новият председател на БТС Венцислав Венев, който познаваме като председател на клуб по ориентиране към катедра „Туризъм, алпинизъм, ориентиране“ в НСА.
БТС е част от туристическия пазар и получаването на сертификат за НОСТД ще подпомогне финансирането на социални дейности и стимулирането на спортно-туристическата дейност, заздравяването на клубовете и дружествата по места, поддържането на недвижимата собственост на съюза. Акцент се поставя на работата с министерствата и на огромната роля, която има БТС за профилактиката и здравето на хората от всички възрасти, за привличане на младите и обучението как да оцеляват, как да съхраняват и обичат планината и природата.
“Ще следваме политика на сътрудничество с всички за просперитета на съюза, взаимодействие с организациите в туристическата сфера у нас, с международните съюзи и преимуществено със съседните държави, с които можем да обменим ценен опит“, допълни част от задачите пред новото ръководство новият председател на БТС, избран с почти пълно единодушие от делегатите на провелото се в Банкя Общо събрание на сдружението.
Амбициозната цел на новото ръководство е планинските водачи, подготвени в центровете на БТС, да са на най-добро ниво в България, учебните заведения в страната да подготвят кадри, необходими за социалния туризъм, които да се внедрят в туристическите дружества и да се подмлади състава на БТС. Акцент се поставя на развитие на спортно-туристическите дейности, особено сред децата и младите, които отрано да усетят ползите от туризма. Предстои разработване на 10-годишна стратегия за развитие на БТС – на спортно-туристическата дейност, за управление на недвижимата собственост на съюза и актуализиране на Програмата за туристическата маркировка. Ще се възстановят тесните контакти с университетите, ще се работи за повишаване на популярността и авторитета на съюза, за създаване на центрове за обучение на планински водачи, по ориентиране, катерене, планинско бягане и др. популярни спортове, реализиране на проекти, финансирани по европейски и национални програми.
Предстои провеждане на извънреден конгрес на БТС до средата на октомври 2022г., който ще приеме и нов устав на съюза.
Антоанета ТИТЯНОВА