Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Кампания „Стани приемен родител!” стартира в Бургас

Кампания за популяризиране на приемната родителска грижа стартира днес в Бургас по инициатива на Община Бургас, Дирекция „Социално подпомагане”, Отдел „Закрила на детето” и Национален център за социална рехабилитация. Стартът беше официално даден от зам.-кмета по култура и образование Йорданка Ананиева в рамките на пресконференция, състояла се в Общината. Ананиева обясни, че Бургас е един от градовете, които изостават по брой приемни семейства в сравнение с другите големи градове в страната. Целта на кампанията е да популяризира приемната грижа като социална услуга, тъй като една от причините за малкия брой хора, които стават приемни родители, е тяхната ниската информираност.

От старта на набирането на приемни родители през 2004 г. досега в Бургас са регистрирани 17 приемни семейства. Към настоящия момент те са едва 10.
Директорът на дирекция „Социално подпомагане” – Бургас Диана Видева презентира същността на приемната грижа и условията и реда за кандидастване за приемен родител. Смисълът на приемната грижа е да се осигури семейна грижа и внимание на деца на други родители, които поради различни причини /заболяване, бедност, насилие, смърт, др./ не могат да се справят с отговорностите си. Приемният родител интегрира детето в дома си и то става член на семейството, но без да бъде осиновено. Приемни родители могат да станат отделни лица или двойки, които са женени или съжителстват, хора с или без собствени деца. Кандидатите следва да подадат заявление и приложен към него набор от документи, удостоверяващи, че не са под запрещение и не са лишени от родителски права, медицинско, др. до Дирекция „Социално подпомагане”. Следва период на проучване и оценяване на кандидатите. Основните критерии, на база на които се прави оценката, са: материални условия, които могат да бъдат осигурени на детето /дом, стая, лично пространство/ и личностови качества на кандидата. Настаняването на дете при приемни родители може да бъде краткосрочно /до 1 г./, дългосрочно /за повече от 1 г./, спешно и заместващо. Освен това, приемната грижа може да бъде доброволна и професионална. Доброволните и професионалните приемни родители получават ежемесечна сума, която покрива разходите за отглеждане на детето – тя е различна в зависимост от възрастта на детето /до 260 лв./. Професионалният родител освен субсидия за издръжка получава и трудово възнаграждение, което варира в зависимост от броя на настанените деца – до 360 лв.
Всички кандидати преминават през задължително базово обучение, провеждано от социални работници. Професионалните приемни родители взимат и допълнителен обучителен модул.
На проведената днес пресконференция присъстваха представители на различни институции, имащи отношение към грижата за децата, както и настоящи приемни родители.