Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Електричесите велосипеди щурмуват пазара

“Клъстер Електромобилност“с амбициозна програма през 2017 г.
Електрическите транспортни средства са в основата на транспорта на бъдещето. Електрическият транспорт е с евтина поддръжка, минимална себестойност на пробега и практически не генерира отпадъци. Основна пречка пред неговото навлизане е високата цена и необходимостта от специализирана зарядна инфраструктура.

Затова новоучледеният Клъстер Елекромобилност е фокусирал дейността си върху по-евтин и по-бързо пазарно приложим продукт – електричерските велосипеди.
Седем компании от София учредиха на 20 септември 2016 г. в София сдружение с нестоспанска цел „Клъстер Електромобилност”. Сред членовете на клъстера са няколко малки технологични компании, висше учебно заведение, професионална гимназия, неправителствена организация, промотираща активен начин на живот и няколко търговски дружества с опит в доставките на компоненти.Тяхната цел е не само да развиват производство на електрическите транспортни средствата в България, но и да стимулират по-здравословен начин на живот и намаляване на транспортния трафик в градска среда.
През 2017 сдружението има за цел да разшири международната си дейност чрез участия в проекти на ЕС за развитие на иновативни технологии, интеграция и обмен на ноу-хау.

11.10.2016