Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Закриване на ЕЛФ

Европа Лайънс форум 2016, София, вече е история. Написана с цената на истинските приятелства и партньорства, между Лъвиците и Лъвовете от стария континент.
В столицата на Република България завърши ежегодната международна среща на европейското Лайънс общество. Лайонистите се обединиха, под призива на международния си президент, Лайън Боб Корлив да приемат нови предизвикателства в полза на хората и да изкачват нови върхове, в работата си на добротворци. 

Най-голямата хуманитарна организация на планетата ни, „Лайънс клуб Интернешънил“ е верният партньор, в реалния свят на потребности от помощ и подкрепа за страдащите.
Светът е една голяма къща, имаща винаги нужда от своите помощници, в поддържането на нормалния ход на живота. Точно това правят членовете на Лайънс движението. Те са романтиците в действие, борците със стихиите, болестите, слепотата, глухотата, диабета, СПИН, менталните проблеми и зависимостите. Осигуряващите уют, храна, образование и надежда. Служащите в името и благото на обществото.
Доброволците, облечени с обагрени в жълто и лилаво жилетки, 100 години неотменно са на първата линия, за да омекотят световните неволи и проблеми.
По време на провеждането на Европа Лайънс Форум 2016, в София стана известен факта, че хората с най-човечните сърца по света наброяват вече 1.4 милиона члена. Това са 1.4 милиона доброволци на светлината, откривателите на млади таланти, приятелите и сподвижниците на затруднените да живеят живота си нормално, почтено и работоспособно.
За 100 годишната си хуманитарна практика, рицарите на доброто и надеждата са се превърнали в ценен човешки актив. Тяхна е нелеката задача да са първи, когато повелята ги предизвика.
На Лайън Грималди, от княжеската фамилия на Монако се падна честа да участва в тържествена церемония по закриване на Европа Лайънс форум 2016, София.
Всички Лайънс приятели от Форума се обединиха в желанието си да спомогнат в създаването на един мирен и хармоничен заобикаляш ни свят.