Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Приветствена реч намеждународен президент на LCI

Бих искал да използвам тази възможност да изкажа най-добри пожелания за един успешен Форум на всички участници.

Форумите дават възможност на Лъвовете от определени региони да се събират и обсъждат съответни теми, да споделят идеи, да усвояват нови методи посредством присъствие на уъркшопи и семинари, да подновяват приятелства и създават нови връзки. Това е и времето за планиране на бъдещето.

Лъвовете-домакини са работили усилено, за да подготвят тазгодишното мероприятие. Ще има впечатляваща поредица от презентатори по редица теми, които ще бъдат своевременни, информативни и мотивационни.

Темата на моята президентска година е “Да покорим нови върхове”. Аз се обръщам към всички Лъвове да се изправят пред нови предизвикателства тази година, да постигнат нови цели и да потърсят следващият връх, който да покорят, тъй като сега не само честваме 100 години служене, но също и правим планове за следващия век.

През тази стотна година нашето мото “Ние служим” никога не е било по-уместно. Ние трябва да продължим да споделяме нашата история и визия с потенциалните нови членове – новото поколение Лъвове. Също толкова важно е да се отговори на нарастващите нужди на нашите общности.

Лъвовете са отдадени на това, да служат на другите. Ето това правим ние. Това сме правили винаги. И никой не го прави по-добре или с повече страст от Лъвовете.

Знам, че сблъсквайки се с нови предизвикателства, Лъвовете на Европа ще показват пътя към намирането на решения.

С най-добри пожелания. Отчаквам да се срещнем с много от вас по време на престоя ми в красивия град София.