Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

История, настояще и бъдеще на Европа Лайънс Форум

 Първият Европа Лайънс Форум се провежда през 1952 година, след среща между италиански и френски Лайънс приятели, които разговарят за състоянието на Лайънс движението след втората световна война.
Най-често и най-голям брой проведени Лайънс форуми в годините, оттогава досега са проведени е Италия и Германия.

 Форумът е мястото, където в древния римски свят, хората са се срещнали, за да обменят опит и да сравнят своите нови идеи. През призмата на времето, при съвременния Lions форума не са се променили тези основни характеристики на взаимоотношенията между участниците.
Целите и рамката на Европа Лайънс Форум от толкова години са непроменени и са следните:
- Насърчаване на взаимното разбирателство и приятелство между членовете на Лайънс клуб в Европа;
- Създаване на среда за свободен обмен и обсъждане;
- Популяризиране на целите на Лайонизма;
- Популяризиране на Международната Лайънс фондация (LCIF);
- Популяризиране и прилагане на целите и задачите, които залага всяка година нашия Международен президент.

На Лайънс Форумите през годините се проучват и се обсъждат докладите на представители на Асоциацията на международни организации със седалище в Европа: в Съвета на Европа, СЗО, ФАО, ЮНЕСКО, УНИЦЕФ и офисите на ООН в Женева и Виена;
Лайънс клуб чрез официалното си представителството от МАЛК, САЩ е постоянен и официален член на ООН.
Нашите трайни и неразривни отношения с ООН са част от идеала на Лайънс движението. Ние, като международна неправителствена организация, с над 1 млн. членове по целия свят, сме в основата на изготвянето на Хартата Обединените нации. От създаването на ООН през 1945 година и досега работим заедно за благото на хората, за съхраняване и опазване на живота и здравето им.
Ние предлагаме възможности за обсъждане и анализиране на нуждите на европейските народи и как да се разработят общи дейности за доброто на всички членове на мултикултурно общество в Европа.
Лайънс форумите изрично имат за цел да "предоставят възможност за открита дискусия и оценката на европейските нужди, за съвместни дейности в едно мултикултурно общество в Европа, в полза на всички хора".
Европа Лайънс форумите са създали обща представа за европейските въпроси. Допринесли са за разпространяване на способността да се оценяват ситуации от една гледна точка, която излиза извън границите на отделните национални държави. Те са разработили обща концепция за европейско разбиране на отделните проблеми. Резултатът от всичко това е на засилена способност на Лайонистите да работят на международно ниво.
Като европейци, нашите дейности са замислени и провеждани в рамките на цялостната рамка за добро европейско гражданство, което е в основата на най-високите идеали на Лайонизма.
Форумът е средище на оживено общуване. Той е динамичен инструмент за европейските Лъвици и Лъвове, който им позволява да погледнат далновидно в бъдещето.
http://bg.europaforum2016.bg/

http://www.lions.bg/