Банер
Средният размер на ипотечните кредити у нас е 78 000 лв.

Средната сума, която хората теглят като ипотечен кредит, е около 78 000 лв. Това показват данните на Райфайзенбанк (България) ЕАД на база анализ на сделките сред собствената й клиентска база.

Според данните на банката средният срок за погасяване на ипотечен кредит е 18 години, а около 570 лв. е размерът на средната месечна вноска по ипотечен кредит, която изплащат кредитополучателите. „Макар и с по-бавни темпове, лихвите по кредитите продължават да намаляват. В допълнение с наблюдаваното оживление на имотния и кредитен пазар, хората могат да получат заем на изгодни нива, които са по-ниски от равнищата преди кризата“, коментира Мариела Атанасова, директор на дирекция „Индивидуално банкиране“ в Райфайзенбанк.
Основният процент от сделките са за покупка на жилище. По-малък дял заемат кредитите за ремонт или строеж. Наблюденията на Райфайзенбанк показват, че в момента пазарът на жилищно кредитиране се диктува от индивидуални оферти към клиентите.
„Клиентите са все по-информирани и пазарът изисква индивидуален подход към всеки един от тях както по отношение на качеството на обслужване, така и при отправянето на ценова оферта“, допълни Атанасова.
Съгласно данни на БНБ от началото на годината средният годишен лихвен процент по жилищни кредити е спаднал с около 0.7 пр.п. - от 6.5% през януари 2015 г. до 5.8% към юни 2015 г.
От края на май 2015 г. Райфайзенбанк предлага на своите клиенти промоционални условия по жилищните си кредити, представляваща 20% отстъпка от лихвата за първата година от срока на кредита.
В допълнение банката дава възможност за избор между жилищни кредити с плаващ и фиксиран лихвен процент както в лева, така и в евро. Нейните анализи показват още, че около 16% от клиентите, теглили жилищни кредити, ползват фиксирана лихва за определен период от време. Друга тенденция, която се наблюдава, е ръст на дела на жилищните кредити в лева, които вече достигат 90% от всички нови сделки.
Данните на Райфайзенбанк показват още, че над 90% от кредитополучателите ползват и други банкови продукти, които им дават допълнителни преференции не само по отношение на кредита, но и като цялостно банково обслужване. 80% от клиентите са предпочели да ползват застраховка „Живот“ за по-голяма сигурност и спокойствие при изплащането на кредита.

Съобщи Авноанета Титянова