Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Лятото - време за почивка или за обучение?

 -Безплатно обучение с ваучери „Аз мога повече” по оперативна програма „Развитие на човешките рeсурси” е в разгара си.

Нови 14000 лица ще могат безплатно с ваучер да усвоят различни компетенции по програма „Аз мога повече 2014-2015”. Интересът към този начин за повишаване на квалификацията през целия живот, която предлага Агенцията по заетостта, е огромен.

Програмата дава възможност на работещи на трудов договор хора да получат безплатно обучение в желаните от тях сфери: езици (английски, немски, френски, испански), усвояването на ключови компетенции в областите на икономиката, мениджмънта, компютърна грамотност и други.
След известно забавяне във времето (приемът на документи за участие в програмата бе в края на 2012 г.) документите на стотици кандидати са одобрените и сега е моментът да получат ваучер и да започнат обучението си.
„За Eвропейски образователен център (eoc-bg.com) няма лятна почивка, тъй като сега е периодът, когато идват желаещите да се обучават с ваучер. Курсовете по английски и немски започват през август, а по френски, руски и испански през септември – информираха ни от Еuropean Education Center. - Европейски образователен център работи по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Агенцията по заетостта, Дирекция „Бюро по труда“ и провежда висококачествени обучения с ваучери, съгласно Европейската квалификационна рамка. Курсовете се финансират от Европейския социален фонд, а на успешно преминалите обучение Центърът издава сертификат.”
Съобщи и публикува: Виктория Милчева