Банер
ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮЛИ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 През периода януари - юли 2013 г. износът на България за ЕС се увеличава с 6.6% спрямо същия период на предходната година и е в размер на 14.7 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Франция, които формират 68.8% от износа за държавите - членки на ЕС. 

През юли 2013 г. износът за ЕС се увеличава със 7.9% спрямо същия месец на предходната година и е на стойност 2.4 млрд. лева.

Вносът на България от ЕС за периода януари - юли 2013 г. нараства с 1.0% спрямо същия период на предходната година и е на стойност 17.3 млрд. лв. по цени CIF. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.
През юли 2013 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 6.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2.8 млрд. лв. по цени CIF.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - юли 2013 г. е отрицателно и е на стойност 2 573.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е в размер на 1 780.4 млн. лева.
При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите седем месеца на 2013 г. в сравнение със същия период на 2012 г. най-голям ръст е отбелязан в секторите „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (28.5%) и „Химични вещества и продукти” (24.0%). Най-голям спад (15.6%) се наблюдава при износа от сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти”.
При вноса от ЕС най-голямо процентно увеличение (11.4%) е отчетено в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход”, а най-голямо намаление (4.7%) се наблюдава в сектор „Машини, оборудване и превозни средства”.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи :НСИ