Банер
ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АВГУСТ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 През периода януари - август 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава със 7.3% спрямо съответния период на 2012 г. и е в размер на 11.6 млрд. лв.. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Руската федерация, Гибралтар, Украйна и Сърбия, които формират 51.8% от износа за трети страни . 

През август 2013 г. износът за трети страни намалява с 8.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.5 млрд. лева.

Вносът на България от трети страни за първите осем месеца на 2013 г. намалява с 1.7% спрямо съответния период на предходната година и е на стойност 13.5 млрд. лв. (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна.
През август 2013 г. вносът на България от трети страни намалява с 10.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер 1.7 млрд. лева.
Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - август 2013 г. е отрицателно и е на стойност 1 865.5 млн. лв.. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 1 148.6 млн. лева.
През август 2013 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 152.9 млн. лева.
При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите осем месеца на 2013 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Храни и живи животни” (66.2%) и „Машини, оборудване и превозни средства” (25.4%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Химични вещества и продукти” (7.1%).
При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Храни и живи животни” (34.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (28.9%).

Търговия на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - август 2013 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 28.7 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава със 7.9%.
През август 2013 г. общият износ възлиза на 3.9 млрд. лв. и се увеличава с 6.9% спрямо същия месец на предходната година.
През периода януари - август 2013 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 33.0 млрд. лв. (по цени CIF), или с 0.3% по-малко спрямо същия период на предходната година.
През август 2013 г. общият внос намалява с 6.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3.9 млрд. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - август 2013 г. и е на стойност 4 243.2 млн. лв., което е с 2 199.2 млн. лв. по-малко от салдото за първите осем месеца на 2012 г. . По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото за периода януари - август
2013 г. също е отрицателно и е в размер на 2 624.6 млн. лева.
През август 2013 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е положително и е на стойност 42.5 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е положително и е в размер на 244.7 млн. лева.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи :НСИ