Банер
„Обърнете внимание на цената за правене на бизнес, за да изсветлее икономиката“, призоваха работодатели от Среща на МОТ

По време на продължилата седмица трипартитна среща на ниво експерти за обсъждане на улесняването на прехода от сива към легална икономика, работодатели от цял свят съгласуваха вижданията си за глобалната бизнес общност.

Групата на работодателите постигна успех, привеждайки доводи в полза на включването на тази тема в дневния ред на Международната конференция на труда (МКТ) и Срещата се фокусира специално върху анкета, съдържаща се в издадения през юли доклад на Международната организация на труда (МОТ) като част от подготвителната работа за предстоящата МКТ’2014, съобщиха от Международната организация на работодателите.
На срещата работодателите подчертаха, че ключовият фактор, допринасящ за разпространението на сивия сектор е цената за правене на бизнес и заявиха, че тесният фокус в анкетата за пазарите на труда води до безполезни предложения за формализиране и увеличаване на правата на работниците и служителите.
Това, противопоставиха се работодателите - не би допринесло за изсветляване на сенчестия сектор, а по-скоро би премахнало и подбудите за изсветляване.
Редица мерки би следвало да бъдат взети под внимание като засилване на правата на работодателите, промотиране на ефективните администрации, въвеждане на стимули за изсветляване на бизнеса, законодателни промени, улесняване на регистрацията на фирми и облекчаване на лицензионните режими.
Работодателите призоваха правителствата да създадат инструментариум, с който представители на сивата икономика да легализират имуществото си и да придобият официално признание за притежавана собственост, за да имат достъп до капитали, да влизат в легални контакти, да изнасят легално продукция и да упражняват права на собственост.
По време на тези дискусии работодателите защитиха необходимостта от благоприятна бизнес среда и поощряване на предприемачеството като един от ключовите мотори за успешно изсветляване на икономиката.
Изсветляването на бизнес оперирането в сивия сектор трябва да бъде стартова точка, заяви Майкъл Чайм от Федерацията на работодателите от Малайзия. Изсветляването спомага за стабилизирането на предприятията, което води до ръст на заетостта и повишаване на конкурентоспособността, приходите, продуктивността и качеството на здравословните и безопасни условия на труд.
От гледна точка на Работодателите, МОТ има ключова роля за това да се обърне внимание на последиците от неформалната икономика, защото стимулирането на заетостта и стабилността на предприятията, така както фундаменталните принципи и правото на труд са в самата сърцевина на мисията на МОТ.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата