Банер
Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮЛИ 2013 ,2 ГОДИНА

 По предварителни сезонно изгладени3 данни през юли 2013 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени нараства с 1.0% спрямо предходния месец.

През юли 2013 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени4 данни, нараства с 4.3% спрямо същия месец на предходната година.

 

Месечни изменения
През юли 2013 г. оборотът. нараства спрямо предходния месец в почти всички икономически групи. По-значително увеличение се наблюдава в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 8.2%, в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 3.9%, и в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 3.1%. Намаление е регистрирано в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 2.1%, и в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 0.3%.
Годишни изменения
През юли 2013 г. спрямо същия месец на 2012 г. оборотът нараства в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия - с 23.1%, в търговията на дребно с разнообразни стоки - с 16.6%, в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия - с 9.0%, в търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет - с 3.2%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита - с 1.6%, и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали - с 1.1%. Намаление е регистрирано в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника - с 0.8%, и в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки - с 0.4%.

Публикува : Виктория Милчева
Съобщи :НСИ