Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮЛИ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

 През периода януари - юли 2013 г. износът на България за трети страни се увеличава с 10.2% спрямо съответния период на 2012 г. и е в размер на 10.1 млрд. лв. 

Основни търговски партньори на България са Турция, Гибралтар, Руската федерация, Китай, Украйна и Сърбия, които формират 52.6% от износа за трети страни .
През юли 2013 г. износът за трети страни се увеличава с 11.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.5 млрд. лева.

Вносът на България от трети страни за първите седем месеца на 2013 г. намалява с 0.3% спрямо съответния период на предходната година и е на стойност 11.8 млрд. лв. (по цени CIF) . Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Украйна .
През юли 2013 г. вносът на България от трети страни се увеличава с 8.2% спрямо същия месец на предходната година и достига 1.8 млрд. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за периода януари - юли 2013 г. е отрицателно и е на стойност 1 712.6 млн. лв.. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и възлиза на 1 088.9 млн. лева.
През юли 2013 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е в размер на 272.8 млн. лева.
При износа на България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през първите седем месеца на 2013 г. в сравнение със същия период на предходната година най-голям ръст е отбелязан в секторите „Храни и живи животни” (58.2%) и „Машини, оборудване и превозни средства” (28.8%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (12.1%).
При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено в сектор „Храни и живи животни” (35.1%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход” (26.6%).

 

Търговия на България с трети страни и ЕС - общо

През периода януари - юли 2013 г. от България са изнесени стоки общо на стойност 24.8 млрд. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 8.0% .
През юли 2013 г. общият износ възлиза на 4.0 млрд. лв. и се увеличава с 9.0% спрямо същия месец на предходната година.

 


През периода януари - юли 2013 г. в страната са внесени стоки общо на стойност 29.1 млрд. лв. (по цени CIF), или с 0.5% повече спрямо същия период на предходната година.
През юли 2013 г. общият внос се увеличава със 7.2% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 4.7 млрд. лева.


Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - юли 2013 г. и е на стойност 4 286.9 млн. лв., което е с 1 698.5 млн. лв. по-малко от салдото за първите седем месеца на 2012 г.. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото за периода януари - юли 2013 г. също е отрицателно и е в размер на 2 860.9 млн. лева.
През юли 2013 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 682.8 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 442.2 млн. лева.