Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮЛИ 2013 ГОДИНА

 По предварителни данни през юли 2013 г. индексът на промишленото производство , изчислен от сезонно изгладените данни , нараства с 1.7% в сравнение с юни 2013 година.

 
През юли 2013 г. календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 2.6% спрямо съответния месец на 2012 година.

Месечни изменения
През юли 2013 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост - с 2.3%, в добивната промишленост - с 1.5%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.2%.
По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 21.5%, при производството на лекарствени вещества и продукти - със 7.5%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с по 5.9%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 5.6%. Спад е регистриран при производството на напитки - с 8.5%, при производството на електрически съоръжения - с 5.2%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 2.6%.

Годишни изменения
На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни е отчетен в добивната промишленост - с 15.9%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.7%, докато в преработващата промишленост е отчетен ръст от 1.2%.
По-значително увеличение спрямо предходната година в преработващата промишленост се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 26.1%, при печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 20.0%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 19.9%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 18.9%, при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 18.3%. Намаление е отчетено при производството на превозни средства, без автомобили - с 22.7%, при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 16.9%, при производството на тютюневи изделия - с 14.0%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 8.5%.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи :НСИ