Банер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За информация и  начин да  закупите книгата "Обичай ме навеки" 

Продължава...

Българо-сръбски бизнес форум в БТПП по повод визитата на сръбския президент в София

 По повод официалното посещение на президента на Сърбия, Н.Пр. г-н Томислав Николич в България, Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Търговско – промишлената палата на Сърбия и Посолството на Сърбия в София, организират Българо - сръбски бизнес форум, който ще се проведе на 18 септември 2013г. сряда в БТПП.


Сърбия е важен външнотърговски партньор на страната ни, нареждайки се на 12-то място в износа на България за 2012 г. Силно влияние за това оказват предимства като географската близост, ниските транспортни разходи, близостта на езиците, както и добрите политически отношения през годините.

От сръбска страна е проявен предварителен интерес за сътрудничество с български партньори в следните сфери на икономиката: строителство, информационни технологии, енергетика, химическа промишленост, електротехника и металургия, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, текстил, машиностроене, транспорт, туризъм.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата