Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Българо-сръбска търговско-промишлена камара стартира дейност

 С бизнес среща в София, Български икономически форум отбеляза учредяването на Българо-сръбска търговско-промишлена камара. Новата бизнес- структура е резултат на проект, финансиран по линия на ЕС чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия.

Очакванията са новоформираната камара да допринася за икономическото развитие на българо-сръбския трансграничен регион като насърчава търговския оборот и връзките между фирми от двете страни, както и за привличане на инвестиции и укрепване на конкурентоспособността и устойчивото развитие.
Сред официалните гости на събитието бяха първият съветник в посолството на Сърбия у нас Алексъндър Миличевич, Драган Костич – председател на търговската камара на Ниш, изпълнителният директор на Българска агенция за инвестиции Светослав Младенов. БТПП бе представена от главния секретар на Палатата Васил Тодоров.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата