Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Продължава доброто сътрудничество между БТПП и ТПП на Руската федерация

На работна среща в БТПП между Александър Александров – почетен представител в България на ТПП на Руската федерация, и Васил Тодоров – главен секретар на БТПП, бе отчетено положителното развитие на сътрудничеството между двете палати.

 Отбелязан беше и повишеният интерес от страна на руски компании за инвестиране в България, за създаване партньорски контакти с български фирми, за участие в панаири, форуми и други събития в страната.

Като затруднение пред бизнеса беше посочена липсата на достатъчна и навременна информация за икономическата среда в двете държави. В тази връзка бяха коментирани възможности за регулярен, взаимен обмен на икономическа, правна и друга полезна за бизнеса информация, която чрез палатите бързо и лесно да достигне до българските и до руските предприемачи, за да ги подпомогне да се ориентират в бизнес средата и да действат съобразно своите интереси. Обсъдени бяха и конкретни въпроси по подготвяния пакет от услуги, които БТПП ще предоставя на руски компании, проявили интерес към българския пазар.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата