Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Заседание на Комисията по икономическата политика и туризъм

 Заседанието на Комисията по икономическата политика и туризъм към Народното събрание протече със сесия от въпроси от членовете на комисията към министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев.

 Един от поставените въпроси, който министър Стойнев коментира, бе икономизирането на външната политика. Той уточни, че от страна на търговските представители на България и българските посланици са нужни координирани действия, за да може всяка българска фирма да усеща подкрепата на българските представители зад граница.

В тази връзка, главният секретар на БТПП представи предложението на БТПП за изготвяне на ясен регламент за взаимодействието между търговските представители и посланиците, и включването на тези правила в техните длъжностни характеристики с оглед избягване на различно тълкуване от страна на задължените лица, както и информираност на бизнеса каква подкрепа и взаимодействие могат да очакват.

В рамките на заседанието беше обсъден и приет на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Предложенията на Палатата включват необходимостта от въвеждането на изисквания за минимално качество на суровото мляко, което се търгува. Тези изисквания могат да се заложат в цитирания закон или в Наредба №4 за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти. По този начин ще се стимулира производството на качествено мляко и ще се намали възможността за измами при продажба на сурово мляко.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата