Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Обсъждане на Конференцията „ЕС-Балкани: Проправяне на път към възстановяване и растеж“

 Георги Пирински, предишен председател на Народното събрание, обсъди сътрудничеството на Балканите с председателя на БТПП Цветан Симеонов.


Цветан Симеонов представи дългогодишния опит на Асоциацията на Балканските палати, която е създадена през 1994 г. по инициатива на БТПП с цел да съдейства на фирмите от страните членки в развитието на техните двустранни и многостранни връзки и да спомага за либерализацията на търговията на Балканите чрез конкретни предложения към правителствата.

Целта на работното посещение беше запознаване с подготовката, работата и функциите на Парламентарната асамблея на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа.

Председателят на БТПП се консултира с госта Георги Пирински относно предстоящата конференция "THE EU-BALKAN SUMMIT: Проправяне на път към възстановяване и растеж" на 17 – 18 октомври 2013г. в София, която ще се проведе със съдействието на БТПП. Министри от кабинета, представители на Европейската комисия, ръководители на финансови институции и организации се очаква да вземат участие в конференцията, за да споделят своите виждания и идеи относно предизвикателствата и бизнес възможностите, които предстоят за региона като цяло.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата