Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

БТПП подпомага развитието на религиозния туризъм в България чрез участие в проект „RECULTIVATUR“

 Проект „RECULTIVATUR“ се финансира по ОП „Югоизточна Европа“ и негова основна цел е да разработи взаимосвързана система от религиозно - културни обекти и културни маршрути, която да стимулира развитието на религиозния туризъм. 

Проектът стартира в началото на 2011г. и се осъществява в партньорство със страни от България, Босна и Херцеговина, Гърция, Италия, Румъния, Словения и Унгария.

В световен мащаб около 300 милиона туристи годишно пътуват с цел религиозен туризъм. Не се наблюдават сериозни възрастови различия. От проучване на посещенията в България, направено през 2008, общият брой на посещенията е 1 665 575, от които 82 746 са чужденци – 5% от посещенията.

В рамките на проекта БТПП до момента изпълни следните дейности:
- Разработи база данни с 4000 религиозни обекта, които ще са достъпни в ГИС система и ще бъдат предоставени за всеобщо ползване на заинтересовани лица и фирми.
- Представи три успешни проекта и добри практики в областта на развитието на религиозния туризъм.
- Беше проведена кръгла маса, на която представители от туристическия бранш и заинтересовани лица обсъдиха развитието на поклонническия туризъм в България, основните проблеми и предизвикателства пред него.
- Беше организирана прес-конференция с цел популяризиране дейностите и резултатите на проекта.
- Бяха организирани участия на представители на туристически организации и публични органи на международни туристически изложения.

В следващите месеци предстоят следните инициативи:
- Провеждане на тридневен обучителен курс, насочен към рекламиране и развитие на поклонническия туризъм в България. Обучението ще бъде проведено в гр. Бургас и организирано от БТПП в партньорство с Бургаската Регионална Туристическа Асоциация (БРТА). Подробна информация за предстоящите курсове ще бъде качена на интернет страницата на Палатата.
- Участие на туристическо изложение във Варшава, Полша.
- Кандидатстване с нов културен маршрут пред Съвета на Европа .

Всички резултати и разработени материали по проекта ще бъдат публично достъпни на сайта на БТПП.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата