Банер
Банер

 Новата книга на  Станка Ангелова - астролог на сайта „България без граници”  - цена 6 лв., поръчка на тел. 0888262195.

 

Среща с ръководството на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

 Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) Богдана Ваташка – Анави и директорът Развитие и интернационализация на малките и средни предприятия Стефан Димитров, посетиха БТПП и се срещнаха с председателя на Палатата Цветан Симоенов.

Целта на работното посещение бе синхронизиране на дейностите на БТПП и ИАНМСП, определяне на сферите на сътрудничество, информиране за предстоящи събития.
Гостите представиха организираните от Агенцията изложения и търговски мисии, с цел съдействие при информирането на бизнеса.
Обсъдени бяха съвместни инициативи за улесняване дейността на Службите по търговско –икономически въпроси, обучения, обновяване на националния експортен портал на България; Националния иновационен фонд и възможностите за полчаване на финансиране по него.
БТПП изрази готовност за съдействие при бъдещи съвместни инициативи с цел подпомагане на бизнеса.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата