Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Необходима е активна търговско-икономическа информация от СТИВ към бизнеса

 Бронислав Денев, ръководител на СТИВ Букурещ, и Нели Нанова, ръководител СТИВ Пекин, посетиха БТПП и се срещнаха с Цветан Симеонов, председател на БТПП.


Обсъдени бяха предстоящи инициативи и възможности за сътрудничество между БТПП и представителите на България в Службите по търговско-икономически въпроси зад граница. Важна предпоставка за по-интензивен информационен поток от СТИВ към представителите на бизнеса е синхронизиране на действията с институциите, споделиха търговските ни представители.

Отчетена беше необходимостта от по-ефективно използване на възможностите и капацитета на СТИВ и запознаване на българския бизнес с тяхната дейност.

БТПП изрази готовността си за съдействие и търсене на нови инициативи за задълбочаване на доброто сътрудничество със СТИВ на България зад граница.

Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата