Банер
Банер

 Проучване на туристическия потенциал в община Ботевград. 

Продължава...

Обсъждане на предлаганата актуализация на държавния бюджет

 „Ще запазим бюджетния дефицит до законовото ограничение от 2% от БВП и ще се съобразим с европейските правила“, заяви финансовият министър Петър Чобанов по време на срещата си вчера с представителите на национално представените работодателски и синдикални организации,

 във връзка с предлаганата актуализация на държавния бюджет. БТПП бе представена в срещата от председателя на Палатата Цветан Симеонов.
„Имаме достатъчно доказателства, че заложената приходна част на бюджета няма да се изпълни, освен това е налице недостатъчно добро бюджетно планиране и бюджетът няма достатъчна гъвкавост – това основно наложи актуализацията на бюджета, която предложихме“, поясни министър Чобанов „Предвиденият лимит за новоемитиран дълг от 1 млрд. лв. е възможност на бюджета, не е наложително да се възползваме от нея“, добави той.
Петър Чобанов заяви още, че предприетите мерки от МФ за повишаване на събираемостта на приходите и намаляване на административния натиск върху бизнеса вече са в действие. В коментар по темата за задълженията на държавата към бизнеса, той уточни, че от 1 до 12 юли НАП е възстановила 455 млн. лева. ДДС на бизнеса, от които 60 млн. лв. на 1215 малки и средни фирми.
Председателят на БТПП Цветан Симеонов подчерта, че не трябва да се увеличава преразпределителната роля на държавата. Да не се увеличава дълга и да не се увеличават данъците, настоя още той.
От името на членовете на Палатата, Цветан Симеонов изрази одобрение по отношение на предприетото разплащане с бизнеса и предложените мерки за увеличаване на събираемостта на приходите.
При предназначаване на средства за социални нужди, да се държи стриктно сметка по отношение на разходването им за работоспособни безработни, които са отказали предложена им работа, настоя още председателят на БТПП. Той отново припомни, че увеличаването на минималната работна заплата (МРЗ), без ясна обвръзка с увеличаването на производителността на труда, всеки път показва, че увеличава безработицата и захранва сивия сектор. Освен това, добави той -трябва да се има предвид, че с всяко увеличаване на МРЗ се намалява броят на лицата, които могат да бъдат обхванати със същия обем средства по социални програми, както и че увеличаването на помощите за безработни и за други социални плащания (доколкото са обвързани с МРЗ) дестимулира активното търсене на работа и стремежа за повишаване на квалификацията. Ако се увеличават средствата за образование, трябва да има цели с ясно измерими показатели и отпускането на допълнителни суми за сектора да става при постигане на тези програмни цели, посочи още председателят на БТПП.
Всички участници в дискусията подчертаха необходимостта от по-бързото свикване на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество .
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата