Банер
Участие на БТПП в инициатива на Агенцията за малки и средни предприятия

 БТПП участва в първа работна среща за сформиране на пет групи, които да формулират предложения за ефективни мерки по основни проблеми в сектора на малките и средните предприятия. Срещата бе инициирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП).


Експерти от Палатата ще се включат в дейността на следните работни групи:

- Подобряване на бизнес средата и правните регулации
- Подобряване на достъпа до финансиране
- Насърчаване на развитието на технологиите, иновациите и енергийната ефективност
- Стумилиране на интернационализацията и износа
- Развитие и подобряване качеството на образованието по предприемачество.

До 17 август трябва да бъдат представени от участниците всички предложения за подобряване на дейността на малките и средни предприятия в съответната група, а до 15 септември – да бъдат обобщени резултатите.
Публикува : Виктория Милчева
Съобщи : Българска търговско-промишлена палата